ติว INTERVIEW สอบสัมภาษณ์

คอร์สติวสอบสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรีวิวความสำเร็จของน้องๆ ที่พี่สร้อยพาสอบติดคณะอินเตอร์จุฬา-ธรรมศาสตร์ อีกเพียบ ได้ที่

https://interview.krusoieasyeng.com/

 


คอร์สติวเข้มสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เข้าหลักสูตรนานาชาติ ทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ มหิดล ภาคอินเตอร์ ดำเนินการสอนโดย ครูสร้อย และทีมครูผู้สอนจบสายตรงจากคณะต่างๆ ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี 

คลาสสอนสด เตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ครอบคลุม

 • เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นรายคณะ

 • สรุปคำถามจากห้องสอบจริง พร้อมเทคนิคการตอบคำถามแบบเฉพาะรายบุคคล ตรงตามเกณฑ์การให้คะแนนของคณะ

 • เก็งข้อสอบ อัพเดท คำถามรอบล่าสุด พร้อมคำถามอิงตามข่าวสารปัจจุบัน

 • สรุปศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการตอบคำถามอิงตามรายคณะ

 • จำลองการสอบสัมภาษณ์จริงเป็นรายบุคคล (Mock Interview) พร้อม feedback แนะนำเทคนิคการตอบ ครอบคลุมทุกแนวคำถาม

หลักสูตรที่เปิดสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)

 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA)

 • คณะนวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ (BAScii)

 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ (COMMARTS)

 • คณะสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ (INDA)

 • คณะสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ (COMMDE)

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ (BBTech)

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (BALAC)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA)

 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BE)

 • คณะวารสารศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (BJM)

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BEC)

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI)

สมัครด่วน

รับจำนวนจำกัด เน้นติวเหมือนตัวต่อตัว เพื่อให้น้องๆทุกคนตอบได้อย่างมั่นใจ พร้อมสอบจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่