Easy TOEIC

Easy TOEIC Course
25
Feb
6,900 ฿

เหนือกว่า ใน “ทุกบทเรียน” ด้วยตัวเนื้อหาที่เข้มข้น พร้อมเทคนิคการสอนที่เฉพาะทาง จัดเต็มกับแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมและตรงกับแนวข้อสอบจริง TOEIC เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างเต็มที่

♥ ปูพื้นฐานไวยากรณ์ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง
♥ ฝึกฝนแบบฝึกหัดและข้อสอบจากข้อสอบเก่า TOEIC กว่า 1,500 ข้อ
♥ เผยเทคนิคในการทำข้อสอบให้รวดเร็ว และ แม่นยำ
♥ เสริมทักษะคลังคำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย ด้วยเทคนิคพิเศษที่จำง่าย ใช้ได้จริง
♥ เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทุก Parts ของข้อสอบ NEW TOEIC

แล้ว TOEIC จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!

Course Content

Total learning: 63 lessons Time: 90 days
 • INTRODUCTION  0/1

  • Lecture1.1
 • PARTS OF SPEECH  0/4

  • Lecture2.1
  • Lecture2.2
  • Lecture2.3
  • Lecture2.4
 • VERBS - SUBJECT-VERB AGREEMENT  0/2

  • Lecture3.1
  • Lecture3.2
 • VERBS - TENSES  0/4

  • Lecture4.1
  • Lecture4.2
  • Lecture4.3
  • Lecture4.4
 • VERBS - VERB FORMS  0/2

  • Lecture5.1
  • Lecture5.2
 • VERBS - ACTIVE & PASSIVE VOICES  0/2

  • Lecture6.1
  • Lecture6.2
 • VERBALS - PARTICIPLES  0/2

  • Lecture7.1
  • Lecture7.2
 • VERBALS - TO-INFINITIVE & GERUNDS  0/2

  • Lecture8.1
  • Lecture8.2
 • CAUSATIVE VERBS  0/2

  • Lecture9.1
  • Lecture9.2
 • IF-CLAUSES  0/2

  • Lecture10.1
  • Lecture10.2
 • DETERMINERS  0/3

  • Lecture11.1
  • Lecture11.2
  • Lecture11.3
 • CONJUNCTIONS  0/2

  • Lecture12.1
  • Lecture12.2
 • COMPARISONS  0/2

  • Lecture13.1
  • Lecture13.2
 • PRONOUNS  0/2

  • Lecture14.1
  • Lecture14.2
 • RELATIVE CLAUSES  0/2

  • Lecture15.1
  • Lecture15.2
 • PREPOSITIONS  0/2

  • Lecture16.1
  • Lecture16.2
 • READING PART 7  0/5

  • Lecture17.1
  • Lecture17.2
  • Lecture17.3
  • Lecture17.4
  • Lecture17.5
 • VOCABULARY  0/5

  • Lecture18.1
  • Lecture18.2
  • Lecture18.3
  • Lecture18.4
  • Lecture18.5
 • LISTENING PART 1  0/2

  • Lecture19.1
  • Lecture19.2
 • LISTENING PART 2  0/3

  • Lecture20.1
  • Lecture20.2
  • Lecture20.3
 • LISTENING PART 3-4  0/4

  • Lecture21.1
  • Lecture21.2
  • Lecture21.3
  • Lecture21.4
 • LISTENING UPDATE (NEW TOEIC)  0/3

  • Lecture22.1
  • Lecture22.2
  • Lecture22.3
 • READING UPDATE (NEW TOEIC)  0/4

  • Lecture23.1
  • Lecture23.2
  • Lecture23.3
  • Lecture23.4
 • FINAL  0/1

  • Lecture24.1

Instructor

6,900 ฿